Konferencja ekologiczna.

Uczniowie klasy 3TGS wraz z p. Małgorzatą Wikło brali udział w konferencji „Eko-szkoła w Eko-świecie”, która odbyła się 21 września 2023r. w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku -Kam. Młodzież wysłuchała wykładu p. Remigiusza Cichonia-lekarza weterynarii- o ochronie praw zwierząt i relacji między nimi.Następnie wystąpili p. Jarosław Antoniak oraz p. Monika Kuśmierczyk- naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja ucznia I LO o bioróżnorodności. Na tej podstawie odbył się konkurs Kahoot!, w którym najlepsza wiedzą o ochronie środowiska wykazali się nasi uczniowie – Emil Armata, Łukasz Bzinkowski, Bartosz Czubak, Jakub Dzik, Patryk Jurski, Hubert Kij, Bartek Mączka, Magda Pacak, Karolina Krzowska. Na koniec każda ze szkół przygotowała postulaty dotyczące ochrony środowiska w naszym mieście, które zostaną opracowane w formie wspólnego memorandum i przekazane na ręce władz miasta. Konferencję zakończył występ artystyczny uczniów I LO.