Nasza drużyna zajęła drugie miejsce

W dniu 06.10.2023r. uczennice naszej szkoły – Kamila Sochacka, Joanna Jasińska i Magdalena Pacek, wzięły udział w grze miejskiej pt. „Co pamiętamy o Waldku? – w 30-tą rocznicę śmierci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, patrona PiMBP w Skarżysku -Kam.”, zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę.

Okazją do organizacji tego wydarzenia była 30-ta rocznica śmierci tego wybitnego kapłana i naukowca oraz fakt, że dwa lata przed śmiercią 24 maja 1991r., otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kam., co doskonale wpisuje się w imprezy organizowane w związku ze 100-leciem nadania praw miejskich naszemu miastu.Celem gry było przybliżenie uczestnikom sylwetki ks. prof. W. Sedlaka oraz rozszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowania historią naszego miasta.

Nasza drużyna zajęła drugie miejsce wraz z ZSE i ZST. Impreza zakończyła się wręczenie dyplomów i nagród oraz poczęstunkiem.