Spotkanie zespołu SCWEW

16 lutego w siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przy ulicy Szkolnej 15, odbyło się spotkanie zespołu SCWEW: Lidera, ekspertów, koordynatorów przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Podczas spotkania kadra SCWEW omówiła i ustaliła najważniejsze zadania projektu pilotażowego na najbliższe miesiące. Lider SCWEW omówił i przekazał najważniejsze informacje dotyczące zadań do zrealizowania w marcu 2022 roku. Najważniejszym punktem do realizacji przez SCWEW w Skarżysku – Kamiennej w obecnie realizowanym etapie działalności jest zorganizowanie 10 marca br. ogólnopolskiego wydarzenia – ,,Konferencji otwierającej dla społeczności lokalnej, inaugurującej działania SCWEW”. Planowany jest w niej udział włodarzy miasta, Kuratorium Oświaty, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasy oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna jest współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Podczas spotkania eksperci SCWEW omówili także zakres działań, które będą realizowane w marcu – ostatnim miesiącu etapu III projektu pilotażowego. W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił zadania związane z realizacją założeń projektowych oraz sprawy bieżące.