XVII Konkurs Recytatorski poezji Juliusza Słowackiego


Zorganizowany przez p. Joannę Zagajną- Wiatr. Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią konkurs powrócił do kalendarza imprez szkolnych. Jego celem jest propagowanie poezji polskiego wieszcza wśród młodzieży, zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną twórczości J. Słowackiego a także odkrywanie nowych szkolnych talentów w dziedzinie recytacji. Jak co roku konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów z różnych klas.
Jury w składzie: Joanna Zagajna- Wiatr, Agnieszka Sobocha, Agata Nowak- Wierzchowska oceniało opanowanie tekstu, dobór repertuaru, dykcję oraz sposób prezentacji utworu. Werdyktem jury I miejsce zajęła Agata Florczyk z kl. 2 Tf, II miejsce zajęła Maja Rutkowska z kl. I Tf, III miejsce Wiktoria Płusa z kl. 2 tf. Jury przyznało też wyróżnienie dla Zuzanny Bobrowskiej – kl. 2 Tf, Każdy z uczestników otrzymał nagrodę i pamiątkowy dyplom. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do konkursu za rok.

Tekst: Joanna Zagajna-Wiatr