Dni Krajobrazu 2023

Dnia 20.10.2023r. uczennice klasy 2TF wraz z p. Anną Malik i p. Małgorzatą Wikło brały udział w obchodach Dnia Krajobrazu 2023 pod hasłem „Doceń lokalność”. Impreza była zorganizowana przez Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kieleckim Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uczennice wysłuchały prelekcji dotyczącej walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Można było również podziwiać wystawę fotografii krajobrazowej, a także sprzętu geodezyjnego i fotogrametrycznego.