Autor: Redakcja

 • Ostatnie pożegnanie „ Poranka”

  2 października 2021 r. społeczność naszej szkoły pożegnała zmarłą Józefę Stefanowską- Rybus z domu Wasilewską. To siostra patrona naszej szkoły Władysława „ Oseta” Wasilewskiego.

  Jej biografia obfitowała w wiele niesamowitych wydarzeń. Urodzona w Kostopolu na Wołyniu, tam przeżyła sielskie dzieciństwo, do którego często wracała myślami. Po przyjeździe do Skarżyska, rodzina osiedliła się na Borze, a ojciec podjął pracę w Fabryce Amunicji. Po wybuchu wojny jej brat Władysław zaangażował się w działalność spiskową, potem wstąpił do partyzantki. Józefa od początku o tym wiedziała i  go wspierała.

 • Ostatnie pożegnanie

  W sobotę 2 października 2021r. pożegnaliśmy p. doktor Józefę Stefanowską – Rybus, pseudonim „Poranek”, wspaniałą matkę, siostrę, przyjaciółkę, lekarkę, Polkę.

  Pani Józefa była osoba niezwykłą – tak jak niezwykła była jej biografia, od sielskiego dzieciństwa w Kostopolu, poprzez tragiczny czasu okupacji i działalności partyzanckiej, po pracę lekarza i wykładowcy w Łodzi.

  Los zetknął społeczność Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z Panią Józefą kilkanaście lat temu, kiedy szkoła, postanowiła przyjąć imię Jej brata – Władysława „Oseta” Wasilewskiego.

 • Ślubowanie klas I

  30 września młodzież klas I z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych złożyła uroczyste ślubowanie. Odbyło się ono – zgodnie z tradycją i mimo nie najlepszej pogody – w Lasach Dalejowskich, w miejscu śmierci patrona szkoły Władysława „Oseta” Wasilewskiego, który właśnie tam zginął od kul hitlerowskich żołnierzy w sierpniu 1943 r..

  tekst: p. Agata Nowak-Wierzchowska

 • II Turniej CS GO

  W naszej szkole po raz drugi odbył się amatorski turniej w CS GO zorganizowany przez naszych uczniów z okazji Dnia Chłopaka. Rywalizacja była zacięta lecz zwycięzca może być tylko jeden byli nim uczniowie klasy 4 TPS. Turniej zorganizowali Piotrek Rudziński, Łukasz Supierz, Patryk Goliński, Michał Olesiński, Kacper Ślusarczyk, którym za poświęcony czas i zaangażowanie bardzo dziękujemy.

  tekst: Piotrek Rudziński

 • Ogłoszenie

  Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka Samorząd Szkolny ogłasza konkursy na:

  Chłopaka na medal

  Nauczyciela na medal.

  Głosowanie odbędzie się 28 i 29 września, a ogłoszenie wyników i wręczenia nagród 1 października 2021r.

 • Zebrania z rodzicami

  Uwaga!!!

  Zebrania z rodzicami 07 września 2021 r. rozpoczynają się o godz. 16 zgodnie z przydziałem sal:
  Klasa 1TF - wych. M. Lech-Derlatka - sala 66
  Klasa 1TGS - wych. W. Mączka - sala 50
  Klasa 2TPS - wych. A. Nowak-Wierzchowska - sala 68
  Klasa 2TF - wych. W. Mańko - sala 42
  Klasa 3TF - wych. S. Kęczkowska - sala 73
  Klasa 3TS - wych. M. Chyb - sala 40
  Klasa 3TGS - wych. J. Zagajna-Wiatr- sala70
  Klasa 3TGF - wych. J. Kowalczyk- sala 43
  klasa - 4TPS - wych. A. Malik - sala 47
  klasa - 4TF - wych. J. Domagalska - sala 46
  klasa - 1A - wych. E. Wilkosz-Sitarska - sala 51
  klasa - 2A - wych. E. Janowska - sala 8
  klasa - 3A - wych. M. Karpeta - sala 44
  klasa - 3B - wych. Ł. Wnuk - sala 48

 • Przedsięwzięcie grantowe

  0d września 2021 r. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 przystąpiła do przedsięwzięcia grantowego: Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Wysoka jakość systemu oświaty realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzeniei funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą .
  Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na: